Informacja o wpływie działalności na zdrowie ludzi i środowisko

Realizując art. 32 c. pkt. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

– informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością,